6 vanliga myter om panikångest

Att drabbas av panikångest är en riktigt obehaglig upplevelse. Det är ett tillstånd av stark ångest och rädsla som ofta känns i hela kroppen och kan ge upphov till dödsfruktan. Vanliga symptom på panikångest är bland annat att hjärtat slår snabbare än vanligt, andningssvårigheter, frossa, magont, domningar och muskelsvaghet. Dessvärre förekommer det många missuppfattningar kopplade till detta tillstånd, varför vi här listar 7 vanliga myter om just panikångest.

1. Panikångest är livsfarligt

Som sagt kan en panikångestattack ta sig uttryck på många olika vis. Många av symptomen kan kännas väldigt olustiga. Därför är det vanligt att personer som drabbas av panikångest uppsöker akut läkarhjälp i tron att deras liv är i fara. Det kan handla om bröstsmärtor, bultande hjärta, andningssvårigheter och så vidare. Men oavsett hur otäckt panikångest är, så bedöms det inte vara livshotande. Men samtidigt måste vi säga att om du är osäker och känner dig orolig för din säkerhet, ska du givetvis uppsöka läkarhjälp.

2. Panikångest inträffar bara i vaket tillstånd

Även om det är absolut vanligt att panikångest inträffar i vaket tillstånd, så kan det även ske under sömnen. Detta fenomen kallas för nattlig panikångest och leder ofta till att personen som drabbas vaknar upp från sömnen med skräckliknande känslor. Det kan lätt förväxlas med mardrömmar och ofta får personer som lider av nattlig panikångest svårt att sova.

Panikångest
Panikångest

3. Panikångest likställs med stress och ångest

Ofta används begreppet panikångest ganska lättvindigt. Det är viktigt att komma ihåg att panikångest inte är samma sak som att vara stressad, hur stark stressen än må upplevas vara. Det är inte heller samma sak som att känna stark ångest. Även om stress och ångest också kan vara otroligt jobbigt, så är det inte samma sak som en panikångestattack.

4. Panikångestattacker är alltid kopplat till paniksyndrom

Även om panikångestattacker är det centrala symptomet i paniksyndrom, så föreligger inget absolut kausalt samband mellan de två. Panikångestattacker kan nämligen förekomma även vid andra typer av diagnoser, så som generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom och olika typer av ätstörningar. Däremot kan det vara fråga om det sjukdomstillstånd som kallas för paniksyndrom om du har återkommande panikångestattacker och att din rädsla för eventuellt nya attacker begränsar dig i din vardag.

5. Du kan bli galen av panikångestattacker

Det är vanligt att personer som drabbas av panikångest upplever att de tappar kontrollen och att de håller på att bli galna. Orsaken till en panikångestattack är visserligen ofta ett underliggande psykiskt tillstånd, men det finns inga belägg för att panikångest ”gör dig galen” i den bemärkelsen.

6. Det finns ingenting du kan göra för att övervinna och undvika panikångestattacker

Ett liv fyllt av panikångestattacker kan lätt kännas hopplöst, och att lära sig att övervinna attackerna kan vara en utmaning. Men det är möjligt! Men för att lära dig att hantera panikångest så behövs i regel professionell hjälp. Att själv försöka ge sig in på att övervinna attackerna är troligen lönlöst. Men, som sagt, med rätt hjälp är det möjligt att lära sig att hantera panikångesten och på så sätt kunna leva ett välfungerande liv. Det första, och viktigaste, steget är såklart att få en diagnos. När det är gjort består ofta behandlingen av medicinering eller psykoterapi.

Avslutningsvis, panikångest är en otroligt obehaglig upplevelse för den drabbade och ofta kan en attack utlösa känslor av förnedring och skam. Därför är det viktigt att sprida kunskap om panikångest, så att fler människor i samhället får en uppfattning om vad panikångest handlar om. I den här artikeln har vi förhoppningsvis bidragit till ett sådant kunskapsutbyte. Till sist: om du eller någon i din närhet upplever oroande symptom bör givetvis professionell läkarhjälp uppsökas.