Symptom och behandling av panikångest

Några av symptomen och behandlingarna relaterade till panikångest

Rädsla och ångest kan vara normala reaktioner på specifika situationer och stressiga händelser. Panikångest skiljer sig från denna normala rädsla och ångest eftersom det ofta är ett extremt tillstånd och kan dyka upp ur det blå.

Symtom på panikångest

  • Känslor av extrem rädsla som uppstår plötsligt utan förvarning.
  • Panikattackssymtom, kan innebära ett dunkande hjärta, svettningar, skälvningar, domningar i händer och fötter, yrsel, svaghet, bröstsmärta och snabbare andning.
  • Under en attack beskriver många som lider av panikångest att de känner sig som om de upplever en hjärtinfarkt eller är på gränsen till att dö.
  • Konstant rädsla för att en ny attack kan hända när som helst.
  • Beteende förändras som ett resultat av att ha panikattacker, till exempel att undvika vissa situationer, områden eller föremål på grund av rädsla för att de kommer att utlösa en panikattack.
Symptom behandling panikångest
Symptom behandling panikångest

Hur påverkas man av panikångest

National Institute of Mental Health (NIMH) rapporterar att cirka 2,7 procent av den vuxna befolkningen upplever panikångest varje år. Cirka 44,8 procent av dessa individer upplever panikångest som är klassificerad som allvarlig.

Enligt amerikanska Anxiety and Depression Association, upplever nästan sex miljoner amerikanska vuxna symtomen på panikångest under ett typiskt år. Medan panikångest kan uppträda när som helst i livet, börjar den oftast under sen ungdom eller tidig vuxenålder och påverkar två gånger så många kvinnor som män.

Panikångest kan leda till allvarliga störningar i normala funktioner och göra det svårt att klara av vardagliga situationer som kan utlösa känslor av intensiv panik och ångest. I vissa fall kan personer med panikångest börja undvika vissa situationer, platser eller personer för att minimera risken för panikattacker. Till exempel kan en person som har upplevt en panikepisod i ett folkfyllt köpcentrum börja undvika liknande situationer för att förhindra att paniksymptom utlöses.

Eftersom panikångest ofta leder till att de drabbade undviker vissa situationer eller föremål, kan det också leda till fobier. Till exempel kan en person som lider av panikångestar sluta lämna sitt hem för att förhindra att man utsätts för attack eller förlorar kontrollen i allmänhet. Med tiden kan den här personen utveckla agorafobi, en distinkt rädsla för att vara i en mängd olika situationer utanför hemmet där det är svårt att komma undan eller där hjälp kanske inte är tillgänglig om försvagande symtom uppträder.

Medan tidigare versioner av DSM kategoriserade panikångest med eller utan agorafobi, listar den nyaste upplagan av diagnostikhandboken de två som separata störningarna.

Behandling av panikångest
Behandling av panikångest

Behandling av panikångest

Panikångest, som andra ångeststörningar, behandlas ofta med psykoterapi, medicinering eller en kombination av båda. Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som kan hjälpa människor med panikångest lära sig nya sätt att tänka och reagera på ångestväckande situationer. Som en del av KBT-processen hjälper terapeuten klienten att identifiera och utmana negativa eller destruktiva tankegångar och ersätter dessa tankar med mer realistiska och användbara sätt att tänka.

Exponeringsbehandling är ett annat tillvägagångssätt som ofta används vid behandling av ångestsjukdomar inklusive panikångestar. Denna teknik innebär progressiv exponering för föremål och situationer som utlöser en rädsla. Personer som upplever panikångestsymtom utsätts för triggande situationer i samband med inlärning och övning av nya avslappningsstrategier.