Orsakas panikångest av kemisk obalans?

Orsakas panikångest av kemisk obalans?

Du har kanske hört att psykiska hälsoproblem orsakas av kemisk obalans i hjärnan, men vad betyder det egentligen? Forskning har visat att kemikalier i hjärnan som är ur balans kan bidra till humörsvängningar och ångeststörningar, men den exakta orsaken till panikångest är fortfarande okänd. Nedan beskrivs teorin med kemisk obalans och andra möjliga faktorer som kan påverka utvecklingen av panikångest.

Teorin där panikångest orsakas av ”kemisk obalans”

Enligt biologiska teorier, kan panikångestsymptom tillskrivas kemisk obalans i hjärnan. Naturligt förekommande kemiska budbärare, så kallade signalsubstanser, skickar information i hela hjärnan. Den mänskliga hjärnan tros ha hundratals av de här olika typerna av signalsubstanser och biologiska teorier hävdar att en person kan bli mer mottaglig för att utveckla panikångestsymptom om en eller flera av de här signalsubstanserna inte förblir balanserade.

Orsakas panikångest av kemisk obalans?

Signalsubstanserna serotonin, dopamin, noradrenalin, och gamma-aminosmörsyra (GABA) förmodas specifikt vara kopplade till humör- och ångeststörningar. De här signalsubstanserna är till stor del förknippade med reglering av olika kroppsfunktioner och känslor. För det första är serotonin en signalsubstans som till stor del är förknippad med humör, sömn, aptit och andra reglerande funktioner i kroppen. Experterna har också funnit att minskade nivåer av serotonin är kopplade till depression och ångest.

Signalsubstansen dopamin kan också bidra till symptomen. Dopamin påverkar, bland andra funktioner, en persons energinivåer, uppmärksamhet, belöningar, och rörelse, vilket kan leda till ångestsymtom om den är ur balans. Noradrenalin är också förknippad med oro, eftersom det handlar om kamp eller flykt-svar, eller hur en person reagerar på stress. Slutligen spelar GABA en roll i att balansera spänning eller upprördhet och känslor av lugn och avkoppling.

Andra teorier om orsakerna till panikångest

Separata men ändå vanliga teorier om orsakerna till panikångest ser på möjligheten av genetisk eller miljömässig påverkan. Genetiska teorier är baserade på tydliga bevis på familjekopplingen till panikångest. Till exempel har studier konstaterat att personer med panikångest är upp till 8 gånger mer benägna att ha släktingar i rakt uppstigande led som också lider av denna åkomma.

Andra teorier anser att miljöfaktorer, såsom en persons uppfostran eller nuvarande stressfaktorer i livet, har stort inflytande för utvecklingen av panikångest. Till exempel kan problem i barndomen, såsom att uppfostras av överbeskyddande och oroliga föräldrar, relationsproblem och att bli utsatt för övergrepp eller försummelse, påverka en person senare i livet. Dessutom kan att uppleva svåra stressfaktorer och övergångar i livet, inklusive sorg och förlust eller andra större förändringar i livet, påverka en persons välbefinnande och risken för att utveckla en psykisk åkomma.

En kombination av influenser

För närvarande förlitar sig de flesta yrkesverksamma som behandlar panikångest på en flerdimensionell teori för att förstå orsakerna till panik- och ångestsymtom. Denna teori bygger på tanken att en kombination av faktorer leder till utvecklingen av panikångest, vilket innebär att en kemisk obalans kan vara medskyldig, men att andra influenser, såsom genetik och miljöfaktorer, sannolikt också spelar en roll i en persons upplevelse av panikångest.

Om du funderar på behandlingsalternativ, så kan din läkare eller terapeut följa en behandlingsform som hanterar flerdimensionella faktorer. Tidig upptäckt och diagnos kommer att vara viktigt för att få in dig på rätt behandlingsplan för just dina behov. De vanligaste behandlingsalternativen för panikångest inkluderar medicinering, psykoterapi och självhjälpsstrategier.

Läkemedel, såsom antidepressiva läkemedel och bensodiazepiner, kan ordineras för att få balansen åter hos dina signalsubstanser. Psykoterapi kan hjälpa till med att hantera sådant som sårat oss i det förflutna, att klara sig igenom utmaningar i livet och att övervinna negativa tankar och beteenden. Självhjälpstekniker kan främja avslappning, stresshantering och att klara sig igenom ångest dag-för-dag.

Din läkare eller terapeut kommer sannolikt att rekommendera en kombination av de här behandlingsalternativen för att hjälpa till att hantera din åkomma. Även om den exakta orsaken till panikångest fortfarande är okänd, så finns det behandling tillgänglig som kan hjälpa till att hantera alla möjliga influenser som orsakar dina panikångestsymptom.